Hamsun i skolen

Dette er Knut Hamsun videregående skoles side for lagring av undervisningsopplegg basert på Knut Hamsuns tekster, enten det nå gjelder noveller, dikt, romaner, skuespill - eller stoff av biografisk art. Redaktør for denne siden er Bjørn Erik Stemland, og han kan nås på denne adressen:
bjorn.stemland@nfk.no

 

 

En moderne spøkelseshistorie

Daniel, slik han ser ut i dag, og mora, Marit MarkussenMarit Markussen er fra Leinesfjord i Steigen. Hun er utdannet sykepleier – og er mor til sønnen Daniel som er 16 år gammel i 2006. Det som nå skal berettes skjedde om høsten i 1993. Marit ville skaffe seg en utdannelse, og gikk på voksengymnas ved Hamarøy videregående skole. Hun bodde i ei hytte på Hamarøy Fiskercamping like ved Glimma, som Hamsun beskriver så fint i sin spøkelseshistorie. Daniel var på det tidspunktet 3 år, og Marit bodde sammen med ham der.

Glimma - og Hamarøy Fiskecaming til høyreDe bodde først i Hytte nr. 1. Denne hytta ligger så nær haugen hvor Hamarøy gamle prestegård lå, ”at man ved å åpne vinduet i hytta kunne ta på den gamle grunnmuren til prestegården” – som Marit sier.

Ei natt våknet Marit av at Daniel skrek noe voldsomt. Hun stod opp og spurte hva det var. Da fortalte den lille gutten at han hadde våknet og sett ei dame med hvite hansker og hvit kjole som hadde kikket inn gjennom vinduet. Hun hadde tullet et klede rundt hodet, omtrent som et badehåndkle, og framme i panna ble det holdt sammen med et smykke. Marit mente han måtte ha drømt, og klarte etter hvert å roe ned gutten så han sovnet.

Hamarøy Fiskecamping. Den gamle prestegården lå rett bak de øverste røde husene på Fiskercampingen. Lenger bak og til høyre ligger kirka og dagens prestegård.Noen dager seinere satt Daniel på golvet i det ene rommet og lekte. Marit satt i et annet rom og jobbet med skolesaker. Da begynte plutselig gutten å skrike. Hun løp inn for å finne ut hva som var skjedd. Da fortalte Daniel at den hvite damen var der igjen, akkurat som forrige gang, rett utenfor vinduet: Hvite hansker, hvit kjole, og den samme merkelige hodepynten! Men da Marit kikket ut av vinduet, kunne hun ingenting se.

Noen måneder seinere var de flyttet inn i hytte nr. 6 som ligger lenger ned mot Glimma. En natt våknet Marit plutselig av at noen stod over henne, ristet skuldrene hennes som om de forsøkte å vekke henne. Men da hun slo opp øynene, var det ingen der. Marit ble som naturlig var nokså redd, men klarte etter hvert å riste redselen av seg, og sovnet igjen. Etter disse opplevelsene har de ikke merket noe mer til ’spøkelser’ - verken hun eller Daniel.

Men Marit sier hun siden har hørt at enkelte gjester ikke ville bo på Fiskercampingen fordi de hadde opplevd tilsvarende uhyggelige og uforklarlige ting som hun selv og sønnen.

Oppgaver til ”Et spøgelse” av Knut Hamsun:

 1. Hvor mange personer er det i novellen?

 2. Hvor gammel er jeg-personen første gangen han møter spøkelset?

 3. Hvilken enkeltting er opphavet til konflikten?

 4. Hva består konflikten i?

 5. Hvordan løses konflikten

 6. Hvor foregår fortellingen?

 7. Hvilken rolle spiller værfløyen ("veirfløien") i kirketårnet i novellen?

 8. Tror du dette er selvbiografi eller diktning? Begrunn svaret ditt.
  - Hvilke momenter peker i retning av selvbiografi?
  - Hvilke momenter peker i retning av diktning?

 9. Hvordan er ditt forhold til kirkegårder og mørke?

 10. Hvilke tanker har du om døden? Og de døde? Et liv etter døden?

 11. Hvilket liv etter døden antydes i diktet "Abdullahs Haab"?

 12. I diktet "Skjærgaardsø" gis det uttrykk for at jeg-personen tror på reinkarnasjon eller sjelevandring. Sjekk opp hva dette innebærer. Tror du på sjelevandring? Hva betyr "Nirvana" i forhold til slike sjelevandringer?

Et spøgelse

http://www.an.no/kultur/article740524.ece

Lenken viser til en artikkel i Avisa Nordland om Hamarøy gamle prestegård, som Hamsun en gang selv ville kjøpe!

Her står det blant annet om prestegården der fortelleren/forfatteren først så spøkelset:

”Huset ble revet og flyttet, men muren finnes fortsatt.”

Hjemmeside fra Arkiv i Nordland:

http://www.arkivinordland.no/_bin/164E9EC8-DAA3-4A27-BC9C-C1CCE4F0C8BE.pdf

Hamarøy Fiskecamp ligger nå på det stedet der den gamle prestegården opprinnelig lå, og at det fremdeles spøker i området er vel denne lille fortellingen et bevis på! (Jfr. En moderne spøkelseshistorie)

På Internett finner vi følgende beskrivelse av Hamarøy Fiskecamping:

Firmabeskrivelse

Hamarøy Fiskecamping er et familiedrevet feriested som ligger ved tuftene til den gamle prestegården der forfatteren Knut Hamsun bodde sammen med onkelen nesten 6 år av sin barndom.
Vi tilbyr våre kunder leie av båter, kanoer og sykler, og det er merkede stier i området.
Det er et godt laksefiske i havstrømmen Glimma, og gode muligheter for jakt og innlandsfiske.
Fra midten av oktober til midten av januar tilbyr vi spekkhoggersafari.

Spørsmål til "En ganske alminnelig flue av middelse størrelse"

 1. Konflikt mellom hvem - og hvorfor?

 2. Hvilket våpen brukes i forsøket på å løse konflikten?

 3. Forfatteren får en viss respekt for fluen - hvorfor?

 4. Det utvikler seg etter hvert et personlig forhold mellom forfatteren og fluen, hvordan?

 5. Hvordan reagerte han da hun fløy ut?

 6. Hvordan reagerte han da hun kom tilbake?

 7. Når han snakket til fluen - hvordan reagerte den? Ville den - eller ville den ikke?

 8. Hvordan reagerte dikteren da hun kom tilbake med en elsker?

 9. Hva gjorde han for å få dem til å slutte med sin ublu aktivitet?

 10. Til slutt ble deres åpenlyse elskov for mye for ham. Hva gjorde han da?

 11. Fluen blir jo beskrevet som en hunn-flue. Kan du se noen likhet mellom fluen og de andre "kvinneskikkelsene" i Hamsuns litteratur? Eventuelt på hvilken
  måte?

Spørsmål til diktet "Skjærgaardsø"

1. Strofe 1: Hvorfor står blomstene "så fremmed/og ser mig lande"?
Hva kaller vi det litterære virkemiddelet som brukes i uttrykket "og ser mig lande"?
2. Strofe 2: Hva forbinder du med uttrykket "Fabelhave"? I diktet "Abdullahs Haab" bruker Hamsun det samme uttrykket i strofe 3 ("hvor Fabelhaverne suser"). Kaster de to fabelhagene lys over hverandre?
3. ____'____ Eksisterer blomstene i "en Fabelhave" på samme realitetsnivå som blomstene "som Øen eier"?
4. ____'____ Hvilket sammenligningsbilde brukes i de fire siste verslinjene i strofe 2? Hvilket budskap kommer ut av denne billedbruken?
5. Strofe 3: Hvilken plante er "hvit Spiræa"? Bruk Kvasir eller Google (white spirea)! Hvor hører spirea naturlig hjemme som villplante? Dersom denne skjærgårdsøya befinner seg i Norge, hva sier "hvit Spiræa" om øyas fortid?
6. ____'____ Hvilken forestilling ligger til grunn for at jeg-personen sier: "Her var jeg kanske/i Tidens Morgen/som hvit Spiræa/engang at finde"?
7. ____'____ Tanken om gjenfødelse, sjelevandring eller reinkarnasjon finnes i flere religioner. I siste linje i siste strofe finner vi ordet "Nirvana". Hva betyr det, og kan det kobles opp mot sjelevandring. Hvilke(n) religion(er) kommer disse forestillingene fra?
8. Strofe 4: Prøv å se denne strofen i sammenheng med siste strofen i diktet "Søvnen og døden" fra "Dikte" 1921.
9. ____'____ Hvordan oppfatter du "Nirvanas bulder" i forhold til siste strofen i "Søvnen og døden"?
10.
Hvis vi sammenligner synet på døden i "Skjærgaardsø", "Abdullahs Haab" og "Søvnen og døden" - hva er likt, og hva er ulikt?

Hamsuns syn på det hinsidige:

Abdullahs haab

 1. Strofe 1: Slå opp "sorbus" på Kvasir og finn ut hvilket tre dette er

 2. Hvilke farger dominerer i første strofe?

 3. Hvilke assosiasjoner gir ordet "Olivenskogen" i strofe 1?

 4. Hvilken forbindelse er det mellom "Sommerens Liv" og ordet "Saar" i første strofe?

 5. Hvordan utvides perspektivet i strofe 2?

 6. Hvordan vil du karakterisere stemningen i strofe 2?

 7. Hvor finner vi de fleste olivenskogene? Bruk Kvasir eller Google.

 8. Se bildet og les artikkelen om paradisfuglen. Hvor finnes den?

  Paradisfuglen

  The birds of paradise are members of the family Paradisaeidae of the order Passeriformes. They are found in western Indonesia, Torres Strait Islands, Papua New Guinea, and eastern Australia. The members of this family are perhaps best known for the plumage of the males of most species, in particular highly elongated and elaborate feathers extending from the beak, wings or head. Birds of paradise range in size from the King Bird of Paradise at 50 grams (1.8 oz) and 15 cm (6 inches) to the Black Sicklebill at 110 cm (43 inches) and the Curl-crested Manucode at 430 grams. (15.2 oz). 9. Hva er en hurie? I Tanums store rettsskrivningsordbok står denne definisjonen: "huri - evig ung kvinne i Koranens paradis".

 10. Hvem er jeg-personen - "mig" - i siste strofe?

 11. Navnet Abdullah:

  Guden Allah har mange ekstra navn som kan bli brukt som personnavn. Noen er guttenavnene Ali, Latif og Rashid. Og Noor/Nor blir brukt for både gutter og jenter. Av Latif har de fått jentenavnet Latifa. Det har vært vanlig at Abd, som betyr tjener, har stått foran disse guttenavna. Da blir navnet Abd-ul Ali. Det betyr tjeneren til Ali. Navna Abd-ul Allah og Abdullah betyr tjeneren til Allah, altså guds tjener.

 12. På hvilken måte uttrykker diktet dødslengsel? Hvem er bærer av denne lengselen?

 13. I diktet Skjærgaardsø snakker dikteren om "Nirvanas bulder". Er det noen sammenheng mellom Abdullahs "huriske paradis" og Nirvana?

Spørsmål til "I ventetiden" - av Knut Hamsun

 1. Hva tror du dette diktet handler om?

 2. Hva menes med "første gang" i dette diktet?

 3. Hva betyr ordet "sødme"?

 4. Hvem er jeg-personen i diktet?

 5. Ordet "men - " i første strofe, fjerde linje, stikker seg ut fra de andre linjene - hvorfor?

 6. Hvor skjedde "første gang" - og hva skjedde?

 7. Hva vil det si at hun venter på ham "med en bitter lede"?

 8. Hva uttrykker de fire siste linjene i tredje strofe?

 9. Hvilke ulike følelser uttrykkes i siste strofe

Spørsmål til "Gammel jomfru" - av Knut Hamsun

 1. Hvordan skildres den gamle jomfruen i strofe 1?

 2. Hvordan skildres den samme damen i strofe 2? Hva vil det si at "hendes Blikke" traff "så sikkert som en nogen Pistol"?

 3. Hva skjedde i strofe 3?

 4. Hva betyr verselinjen "Men tiden kan ingen fly"?

 5. Hvor mange verslinjer er det i hver av de tre første strofene? Enn i de tre siste? Hvordan tolker du denne forskjellen?

 6. Hva vil det si at "Tiden er stedse en sikker Betaler"?

 7. Hvilken del av den gamle jomfruens liv skildres i de tre siste strofene?

 8. Hvilke bekymringer/gleder har hun nå?

 9. Hvilken sammenheng er det mellom "Kabbal"-leggingen i strofe 3 og strofe 6?

 10. Handler dette diktet bare om en gammel jomfru - eller har det et videre perspektiv?

Spørsmål til "I ungdommens vår" - av Knut Hamsun

 1. Diktet har et "jeg" og et "du". Hvem er "jeg" - og hvem er "du"?

 2. Hvor mange strofer har diktet i alt? I hvilke strofer finner du et "jeg" - og hvilke strofer har et "du"? Hvordan oppfatter du denne vekslingen?

 3. Hvilke kontraster finner du i diktet?

 4. Hvilket utvikling ser du i diktet fra første til siste strofe?

 5. Hvordan tolker du tittelen på dette diktet?

Spørsmål til "Violoncel" - av Knut Hamsun

 1. Diktet har et "jeg" og en "hun". Hva slags forhold er det mellom "jeg" og "hun"?
 2. Hvilken ting eller gave går igjen i alle tre strofene? Hva er en slik ting eller gave vanligvis symbol på?
 3. Hva slags ring er det hun har gitt til "jeg"-personen?
 4. Hvordan ser "jeg"-personen på denne ringen? Hva kaller han den?
 5. Hvilke følelser knytter "jeg"-personen til denne ringen? Hvorfor?
 6. I strofe 2 snakker "jeg"-personen om "det blinde spil". Hvilket spill?
 7. Hvilke følelser knytter "hun" til ringen? Forklar.
 8. Hvilke motstridende følelser kjenner "jeg"-et i de fire første versene av strofe 3?
 9. Hva er skjedd med ringen i strofe 3? Oppfattes dette positivt eller negativt av "jeg"-et? Hvorfor?
 10. Hva synes du er temaet i dette diktet? Hva sier tittelen deg?

Etterpå skal vi lese "Ringen" - en novelle, eller et prosadikt?

Ser du noen sammenheng mellom diktet "Violoncel" og "Ringen"? I tilfelle hvilken?


Publisert: 28.01.08 13:02Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rdt og prv igjen.


 

Nettsted levert av Nettintro